Cùng Nhau Đi Hát

Khu vực
Quận 1
Khoảng giá
1 triệu đến 2 triệu
Kiểu chơi
Hát + ôm + nhảy
Thời gian
10h30 - 31/10/2020
Địa điểm hẹn gặp
Karaoke Sky 39 Sương Nguyệt Ánh
Trả lời
0
Lượt xem
9K
Khu vực
Quận 1
Khoảng giá
2 triệu đến 3 triệu
Kiểu chơi
Hát + ôm + nhảy
Thời gian
11h30 - 30/10/2020
Địa điểm hẹn gặp
Karaoke Nguyễn Văn Giai
Trả lời
0
Lượt xem
3K
Khu vực
Quận 1
Khoảng giá
1 triệu đến 2 triệu
Kiểu chơi
Hát + ôm
Thời gian
10h00 - 31/10/2020
Địa điểm hẹn gặp
KARAOKE KING STAR
Trả lời
0
Lượt xem
2K
Khu vực
Quận 1
Khoảng giá
2 triệu đến 3 triệu
Kiểu chơi
Hát + ôm + nhảy
Thời gian
10h00 - 31/10/2020
Địa điểm hẹn gặp
Karaoke 34 TQK
Trả lời
0
Lượt xem
2K
Khu vực
Quận 2
Khoảng giá
1 triệu đến 2 triệu
Kiểu chơi
Hát + ôm
Thời gian
11h00 - 30/10/2020
Địa điểm hẹn gặp
Karaoke Thiên ngọc
Trả lời
0
Lượt xem
2K
Khu vực
Quận 1
Khoảng giá
2 triệu đến 3 triệu
Kiểu chơi
Hát + ôm + nhảy
Thời gian
10h30 - 31/10/2020
Địa điểm hẹn gặp
Karaoke King Lê Lai
Trả lời
0
Lượt xem
2K
Khu vực
Quận 1
Khoảng giá
2 triệu đến 3 triệu
Kiểu chơi
Hát + ôm
Thời gian
11h30 - 30/10/2020
Địa điểm hẹn gặp
130 Nguyễn Thái Sơn
Trả lời
0
Lượt xem
1K
Top